Yıllık İzinlerin Kaldırılması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

 

18 Temmuz 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29774 (Mükerrer)
GENELGE
Başbakanlıktan:Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Binali YILDIRIM

Başbakan