YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Başkan Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Üye Öğr. Gör. Emrah ÖZBAY
Raportör Aysel GEÇMEZ