YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU
Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Üye Okt. Emrah ÖZBAY
Raportör Aysel GEÇMEZ