YÜKSEKOKUL KURULU

YÜKSEKOKUL KURULU
Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Üye Okt. Ömer Şahin ÖZDEMİR
Raportör Aysel GEÇMEZ