YÜKSEKOKUL KURULU

YÜKSEKOKUL KURULU
Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Raportör Aysel GEÇMEZ