YÜKSEKOKUL KURULU

YÜKSEKOKUL KURULU
Başkan Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Raportör Aysel GEÇMEZ