YÜKSEKOKUL KURULU

YÜKSEKOKUL KURULU
Başkan Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Üye Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK
Üye Prof. Dr. Ali SÜLÜN
Üye Yrd. Doç. Dr. E. Ahmet TERZİOĞLU
Raportör Aysel GEÇMEZ